Portfoliomanagement Awards 2021

Strategisch portfoliomanagement is een vakgebied wat enorm in beweging is. Termen als Agile Portfoliosturing en waardenmanagement zijn ontwikkelingen die invloed hebben op de wijze waarop portfoliomanagement wordt ingericht. Dit vraagt ook een andere rolneming en positionering van portfoliomanagement.

 

Tijdens de Award 2021 ligt de focus op de wijze waarop portfoliomanagement een positie kan innemen om de strategie en de uitvoering continu aan elkaar te verbinden. Hoe portfoliomanagement een sleutelrol rol kan vervullen om de informatiebehoefte (ten behoeve van het management) en informatievoorziening (vanuit de scrum dan wel projectteams) bij elkaar te brengen. Hoe portfoliomanagement de facilitator kan zijn om de dialoog te voeren bij de prioritering en besluitvorming.

 

Kortom hoe zorg je dat je gezien wordt (of al de eerste stappen) als sparringspartner voor het (hogere) management?

Ik zet mijzelf ‘In the spotlights’ door…?

Het thema voor 2021 is ‘In the spotlights’. We kunnen ons voorstellen dat je jezelf afvraagt wanneer jij of jouw team ‘In the spotlights’ staan. Op de pagina Beoordelingsproces staan een aantal richtlijnen geschetst om dit meer inzichtelijk te maken.

 

Dit zijn alvast een aantal voorbeelden:

Zichtbaar zijn binnen jouw organisatie en/of team

Het MT of de Raad van Bestuur handvatten bieden

Fantastische rapportages maken

Portfoliomanagement op een positieve manier onder de aandacht brengen

Sterke kanten van collega's 'in the spotlights' zetten

Portfoliomanager of the year 2019

Benno Tieke van Philips Healthworks won de Portfoliomanager of the Year 2019 Award. Hij won de Award voor alliantie portfoliomanagement; een ecosysteem van verschillende bedrijven en innovaties. Hij zorgt ervoor dat de juiste expertises en innovaties aan elkaar verbonden worden. Een ingewikkelde klus! De jury roemt Benno om het inrichten van dit complexe systeem, zodat zowel intern als extern snel geschakeld kan worden. En met een heldere visie brengt hij op deze manier de juiste mensen bij elkaar.

Sta jij ‘In the spotlights’ en wil je kans maken op de Portfoliomanager of the Year Award? Schrijf je dan nu in.

Portfolioteam of the year 2019

Schiphol Group heeft de Award voor Portfolioteam of the Year in de wacht gesleept. De jury was vooral te spreken over de volledigheid en de snelheid waarmee het team portfoliomanagement in de organisatie heeft geïmplementeerd. “Portfoliomanagement zorgt ervoor dat de keuze van projecten beter in lijn is met de strategische doelen. Ook heeft het meer focus gebracht, de werkdruk vermindert en tot meer vertrouwen bij de stakeholders geleid.”

Staat jullie team ‘In the spotlights’ en willen jullie kans maken op de Portfolioteam of the Year Award? Schrijf je team dan nu in.

Waarom Awards

“De Award is ontstaan vanuit de “Guardian of Value” visie: zorgdragen dat besluitvormers in staat zijn om op het juiste moment op basis van de juiste informatie te kunnen sturen op toegevoegde waarde. Hierbij is het verbinden van de operatie aan de strategie en vice versa een wezenlijk aandachtsgebied van de portfoliomanager.”

 

Diane Dros – Managing partner Intermedius

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!