Portfoliomanagement Awards 2022

Strategisch portfoliomanagement is een vakgebied wat enorm in beweging is. Er wordt steeds meer positie ingenomen in het verbinden van de operatie aan de strategie en vice versa. De meeste toegevoegde waarde wordt namelijk gecreëerd wanneer portfoliomanagement een brug slaat tussen beiden. Dit stelt organisaties in staat om inzicht en overzicht te krijgen en om strategische sturing vorm te geven.

 

Er zijn echter veel externe invloeden die sturing lastig maken. Zo heeft de Covid pandemie zaken flink op scherp gezet. Maar ook de nieuwe regering, Agile werken, veranderende wetgeving en disruptieve innovaties hebben invloed op de wijze waarop het portfolio wordt gestuurd.

 

Tijdens de Awards 2022 ligt de focus op de rol die deze externe invloeden spelen op de sturing van het portfolio. Hoe hebben jullie de rolneming, positionering, strategische en operationele (portfolio)processen ingericht zodat er snel geschakeld kan worden bij veranderingen? Hoe zorgen jullie dat de organisatie in staat is om flexibel in te spelen op externe invloeden? Hoe zorgen jullie voor de juiste informatievoorziening zodat het management effectief en daadkrachtige besluiten kan nemen?

 

Kortom: Hoe ga je om met deze externe invloeden, zodat je toch optimaal wendbaar bent?

Hoe ben je ‘100% wendbaar?!’?

Het thema voor 2022 is ‘100% wendbaar?!’: Portfoliomanagement en externe invloeden. Op de pagina Beoordelingsproces staan een aantal richtlijnen geschetst om dit thema meer inzichtelijk te maken.

 

Dit zijn alvast een aantal voorbeelden:

Flexibel inspelen op de corona pandemie

Acteren op politieke keuzes/veranderingen

Omgaan met veranderende wet- en regelgeving

Portfoliomanagement op een positieve manier onder de aandacht brengen

Agile omgaan met externe invloeden

Portfolioteam of the year 2021

In 2021 werd er een jury- en publieksprijs uitgereikt. Het team van HEMA (Lisa Marie Pasveer) is door de jury gekozen tot Portfolioteam of the Year. Vervolgens kon het publiek alle pitches bekijken en haar stem uitbrengen. In een spannende strijd, werd het team van Coöperatie VGZ (Joost Doelman) de winnaar van de publieksprijs.

Wil je kans maken op de Portfoliomanagement of the Year Award? Schrijf je dan nu in.

Portfolioteam of the year 2019

Schiphol Group heeft de Award voor Portfolioteam of the Year in de wacht gesleept. De jury was vooral te spreken over de volledigheid en de snelheid waarmee het team portfoliomanagement in de organisatie heeft geïmplementeerd. “Portfoliomanagement zorgt ervoor dat de keuze van projecten beter in lijn is met de strategische doelen. Ook heeft het meer focus gebracht, de werkdruk vermindert en tot meer vertrouwen bij de stakeholders geleid.”

Wil je kans maken op de ‘Portfoliomanagement of the Year’ Award? Schrijf je dan nu in.

Waarom Awards

“De Award is ontstaan vanuit de “Guardian of Value” visie: zorgdragen dat besluitvormers in staat zijn om op het juiste moment op basis van de juiste informatie te kunnen sturen op toegevoegde waarde. Hierbij is het verbinden van de operatie aan de strategie en vice versa een wezenlijk aandachtsgebied van de portfoliomanager.”

 

Diane Dros – Strategisch adviseur Intermedius

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!