Beoordelingsproces

De kaders om mee te doen als individu of team

Het thema van de Portfoliomanagement Awards dit jaar is ‘In the Spotlights’. Als team of als individu. ‘In the Spotlights’ staan kan op veel verschillende manieren.
De gemene deler is dat jij of jouw team zichtbaar zijn in de organisatie.

‘In the Spotlights!’

Het thema van de komende Awards is ‘In the Spotlights!’: positie innemen als volwaardig sparringpartner van het (hoger) management.

 

De toegevoegde waarde, en daarmee de rol van portfoliomanagement is aan het veranderen. De meeste toegevoegde waarde wordt gecreëerd, wanneer portfoliomanagement een brug slaat tussen strategie en operatie. Dit stelt de organisatie in staat om op alle niveaus continu vooruit te kijken en keuzes te maken. Om dit goed te kunnen doen is het van belang de uiteenlopende stakeholders aan te haken. Hoe zorg je nu dat je als sparringpartner wordt gezien, zodat je de besluitvorming en het keuzeproces kunt faciliteren?

Deelname Awards: pitchen

Tijdens de Awards staat kennisdelen centraal. Bezoekers zijn benieuwd naar jouw aanpak en ervaringen: welke stappen heb je gezet, welke stappen ga je nog zetten, wat zijn lessons learned, waar ben je ontzettend trots op, etc.

 

Dit jaar laten we alle kandidaten aan de hand van 5 vragen een pitch doen: 4 verplichte vragen en 1 vraag eigen inbreng. Je krijgt 8 minuten de tijd om je verhaal te pitchen. Lees verder onder “Team deelname” wat voor richtlijnen er gelden voor het deelnemen als team, in plaats van als individu.

 

Voor de 4 verplichte vragen kun je een keuze maken uit onderstaande vragen:

1. In hoeverre staat portfoliomanagement in jouw organisatie ‘In the Spotlights’?

2. Welke interventies heb je ingezet/wil je nog inzetten om jouw rol/ portfoliomanagement ‘In the Spotlights’ te zetten?

3. Wat waren de moeilijkste hobbels en hoe heb je die opgelost?

4. ‘De dialoog tussen experts en management activeren’ versus ‘de voortgang meetbaar weergeven’: hoe komt dit in jouw aanpak terug?

5. Op welke manier pak je de rol in het keuzeproces?

6. Wat is jouw tip?

Het beoordelingsproces

1. Alle kandidaten krijgen 8 minuten de tijd om zichzelf te pitchen – presentatie, casus, filmpje of welke manier dan ook.

2. Vervolgens zullen 2 juryleden aanvullende vragen stellen gedurende 2 minuten.

3. In totaal heb je dus 10 minuten voor je verhaal.

4. Er zijn meerdere zalen. Per zaal zal een indeling van de kandidaten worden gemaakt. De jury en bezoekers verdelen zich over de verschillende zalen.

5. Na elk verhaal geeft het publiek via een app een cijfer en een (positieve) opmerking. De jury zal dit ook doen. De score van het publiek en van de jury worden bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld.

6. Wanneer iedereen zijn verhaal heeft gedaan, zal de voltallige jury in overleg gaan om alle deelnemers op een rij te zetten en te beoordelen wie de winnaar is voor ‘Portfoliomanager of the Year’ en wie voor ‘Portfolioteam of the Year’.

7. Iedere zaal heeft een procesmanager en een kwaliteitsmanager die zorgen dat de scores en het proces optimaal verlopen.

Team deelname

Voor jullie presentatie als team tijdens de Portfoliomanagement Awards kun je gebruik maken van de volgende richtlijnen.

 

De duur van de presentatie is rond de 10 minuten. De eerste 8 minuten zijn voor jullie presentatie aansluitend is er nog de mogelijkheid voor de gasten of de aanwezige juryleden om een vraag te stellen.

 

Jullie team presentatie mogen jullie naar eigen inzicht invullen. Het is niet verplicht om met het hele team op het podium te staan. Eén woordvoerder kan namens het team de presentatie geven.

 

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op!

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!