Beoordelingsproces

De kaders om mee te doen

Het thema voor 2024: TOPbrengst!

Het thema ‘TOPbrengst – sturen op Samenwerking en Resultaat’, bestaat uit 2 belangrijke componenten:

 

TOPsamenwerking:
De mensen maken het mogelijk: verbinding, commitment en eigenaarschap zijn essentieel. Hoe hebben jullie de samenwerking tussen collega’s en/of met externe partijen georganiseerd? Hoe bleek dat een succesfactor voor een TOPresultaat?

 

TOPresultaat:
Van versnelling, groei of kostendaling tot verbeterde producten/diensten en blije eindgebruikers. Welke concrete resultaten hebben jullie met portfoliomanagement bereikt? Wat was het effect op de strategische doelen?

Deelname Awards

Tijdens de Awards staat kennisdelen centraal. De jury en het publiek zijn benieuwd naar jullie aanpak en ervaringen: welke stappen hebben jullie gezet, welke stappen gaan jullie nog zetten, wat zijn lessons learned, waar zijn jullie ontzettend trots op, etc.

 

Jullie presentatie mogen jullie naar eigen inzicht invullen. Het is niet verplicht om met het hele team op het podium te staan. Eén woordvoerder kan namens het team de presentatie geven.

 

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op!

Presentatie aan de jury

1. Alle kandidaten krijgen 8 minuten de tijd om zichzelf te pitchen – presentatie, casus, filmpje of welke manier dan ook.

2. Vervolgens stellen de juryleden aanvullende vragen gedurende 3 minuten.

3. In totaal heb je dus 11 minuten voor je verhaal.

4. Wanneer iedereen zijn verhaal heeft gedaan, zal de voltallige jury in overleg gaan om te beoordelen wie de winnaar is voor de ‘Portfolio Management Award of the Year’ 2024.

Het beoordelingsproces

De presentatie dient antwoord te geven op de 5 verplichte thema-vragen. Daarnaast is eigen inbreng welkom.

 

  1. Welke strategische doelen willen jullie bereiken met portfoliomanagement?
  2. TOPsamenwerking: hoe hebben jullie de organisatie, stakeholders en/of externe partijen aan je verbonden?
  3. TOPsamenwerking: op welke manier heeft die verbinding bijgedragen aan TOPresultaat?
  4. TOPresultaat: welke portfoliomanagement-stappen hebben jullie gezet om te sturen op TOPresultaat, en welke uitdagingen kwamen jullie daarbij tegen?
  5. TOPresultaat: tot welke TOPresultaten en effecten op strategische doelen heeft portfoliomanagement zo geleid?
  6. Eigen inbreng: is er iets bijzonders dat jullie aanvullend op de andere vragen willen presenteren?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!