Stempagina

Stem op je favoriete pitch

De winnaar is bekend, het is nog wel mogelijk de onderstaande pitches te bekijken.

Stem op je favoriete pitch!
Bij HEMA is portfolio management onderdeel van de Agile transformatie: nieuwe processen, epic canvassen, optimale samenwerking en de funnel committee. Van “wie het hardst schreeuwt, krijgt prioriteit” naar “datgene doen, wat strategisch gezien het snelst het meeste oplevert”. In tijden van een pandemie en een overname traject belangrijker dan ooit! 11 ( 2.2 % )
Het energiesysteem verandert enorm door de energietransitie. Als netbeheerder binnen Stedin Groep is het belangrijk dat we die verandering mogelijk maken. Onze middelen zijn als gereguleerd bedrijf echter niet ontoereikend. Dit vraagt om keuzes. Met ons Agile portfolio proces zorgen we ervoor dat onze keuzes transparant zijn, we onze strategische koers houden en tegelijkertijd wendbaar blijven. 161 ( 32.26 % )
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we binnen het ICT domein al langere tijd het portfoliomanagement ingericht, met succes! Het geheim van het succes zit hem in de eenvoud, betrekken, learning-by-doing en bijsturen daar waar het nodig is. Hoe dit precies te werk gaat, wordt tijdens de pitch toegelicht. 3 ( 0.6 % )
Bij Coöperatie VGZ realiseren we maximale waarde voor onze leden met de beschikbare verandercapaciteit. Agile portfoliomanagement helpt ons de strategie te realiseren én wendbaar te zijn. Complexe veranderingen worden organisatiebreed geprioriteerd en in multidisciplinaire teams volgens kwartaalplanning gerealiseerd. Kortcyclisch werken met oog voor langere termijn: portfoliomanagement in de spotlight. 236 ( 47.29 % )
Portfoliomanagement IND werkt nauw samen met opdrachtgevers en specialisten om resultaten te halen die bijdragen aan het halen van de organisatorische doelstellingen in een dynamische omgeving waarbij prioriteiten continu kunnen veranderen. Dit zorgt voor wendbaarheid en flexibiliteit. Daarnaast professionaliseert Portfoliomanagement projectmatig en Agile werken door het faciliteren van kennisdeling en versterken van opdrachtgeverschap. 69 ( 13.83 % )
Logius werkt in het hart van de digitale overheid en is onderdeel van het ministerie van BZK. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Begin 2019 is Logius volledig overgestapt op agile werken (SAFe), waarbij ook de functie portfoliomanagement is geïntroduceerd. Afgelopen twee jaar heeft portfoliomanagement een mooie reis gemaakt en is niet meer weg te denken binnen het agile werken bij Logius. 19 ( 3.81 % )

De publieksprijs gaat naar…

Half september wordt de winnaar van de publiekprijs Portfolioteam of the Year Award bekend gemaakt.

Ieder deelnemend team heeft ongeveer 10 minuten gekregen om het verhaal te presenteren. De jury heeft al een winnaar gekozen, nu is het aan jullie. Stem op jouw favoriete pitch!